Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Rezultate asteptate

  • Grad crescut de acces la justiţie prin oferirea de servicii suport în 6 centre operaţionale în primul an de proiect, susţinute de o aplicaţie web, centre prin care se oferă posibilitate de documentare pentru jurişti şi asistenţă pentru cetăţeni, în special pentru cei din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din partea administraţiei publice şi a sistemului judiciar.

  • Grad crescut de informare a 600 de specialişti în domeniul dreptului care sunt consultaţi şi informaţi cu privire la centrele de documentare şi asistenţă pentru cetăţenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din partea administraţiei publice şi a sistemului judiciar.

  • 150 de persoane care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică, specialişti în domeniul dreptului, precum şi personal din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar sau administraţia publică, beneficiază de creşterea capacităţii, prin informare şi evaluare, pentru a acorda asistenţă si consiliere juridică pentru cetăţeni, în special pentru cei din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din partea administraţiei publice şi a sistemului judiciar.

  • Informarea specialiştilor în domeniul dreptului cu privire la soluţiile de asigurare a accesului la justiţie, printr-un studiu de bune practici privind accesul la justiţie, la asistenţă şi consiliere juridică, căi alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a litigiilor administrative, în statele Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei, şi printr-un studiu privind soluţionarea alternativă administrativa a plângerilor şi procedurilor prealabile în practica autorităţilor româneşti.

  • Capacitate crescută a societăţii civile şi a instituţiilor din domeniu de a informa şi educa publicul, prin dezvoltarea unei strategii de informare privind serviciile de asistenţă juridică, adaptata pentru a avea impact mai ales asupra cetăţenilor aparţinând unor grupuri vulnerabile.

  • Grad crescut de informare a publicului prin desfăşurarea unei campanii naţionale de informare cu privire la serviciile de asistenţă juridic ădisponibile pentru cetăţeni şi asigurarea vizibilităţii proiectului.

  • Grad crescut de acces la justiţie pentru cetăţenii care sunt victime ale neregulilor şi abuzului din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin dezvoltatea şi promovatea a 3 proceduri model de asistenţă şi soluţionare alternativă pe cale administrativă a plângerilor cetăţenilor.

  • Grad crescut de acces la justiţie pentru cetăţeni prin posibilitatea de utilizare a unui ghid privind drepturile cetăţenilor, care să sprijine activitatea centrelor şi să stea la baza elaborării procedurilor de asistenţă şi soluţionare alternativă pe cale administrativă a plângerilor cetăţenilor.

  • 90 de persoane din administraţia publică beneficiază de creşterea capacităţii privind rezolvarea alternativă rapidă a litigiilor şi/sau evitarea litigiilor de natură administrativă, prin cursuri de formare, seminarii şi mentorat post-formare.