Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Grup tinta

 

Grupul ţintă al proiectului este format din:

  • persoane care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică şi specialişti în domeniul dreptului;
  • personal din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar;
  • personal din instituţii din cadrul administraţiei publice locale şi/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar.

 

Rezultatele 1 si 2 ale proiectului au ca grup ţintă un număr minim de 1.500 de persoane care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică şi specialişti în domeniul dreptului, persoane angajate în cadrul instituţiilor din sistemul judiciar şi personal din instituţii din cadrul administraţiei publice locale si/sau centrale (însemnând un număr mediu de 250 de profesionişti şi specialişti ai dreptului în fiecare centru).


Rezultatul 3 al proiectului are ca grup ţintă un număr minim de 90 de persoane care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică şi specialişti în domeniul dreptului; 20 de persoane angajate în cadrul instituţiilor din sistemul judiciar ; 40 de persoane angajate în cadrul administraţiei publice locale şi/sau centrale.


Rezultatul 4 al proiectului are ca grup ţintă un numar de 180 de persoane ce fac parte din aceleaşi categorii şi provin din aceleaşi instituţii ca grupul ţinta atins de rezultatul 3 al proiectului. Aceste persoane vor fi consultate şi vor fi primele cărora li se va comunica direct rezultatele realizarii studiului, pentru ca acestea să genereze impact în activitatea lor de zi cu zi.


Rezultatele 7, 8 si 9 ale proiectului au ca grup ţintă direct un număr minim de 90 de persoane angajate în instituţii din cadrul administraţiei publice locale şi/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar şi persoane angajate în instituţii din cadrul sistemului judiciar, respectiv persoanele care pot elabora proceduri de rezolvare alternativă, pe cale administrativa a litigiilor: recursul graţios şi recursul ierarhic sau alte proceduri prealabile.


Rezultatele 4 si 5 ale proiectului, privind realizarea şi implementarea campaniei de informare naţională cu privire la asistenţa juridică disponibilă pentru cetăţeni, va avea un grup ţintă foarte larg. Acesta nu este un grup ţintă direct eligibil al proiectului, dar este grupul ţintă al campaniilor ce contribuie în mod direct la realizarea indicatorilor şi rezultatelor preconizate ale Programului Operaţional Capacitate Administrativă.