Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Obiective specifice

  • Înfiinţarea în primele 6 luni de proiect şi operaţionalizarea în decurs de 16 luni a 6 centre de documentare şi asistenţă pentru cetăţenii care sunt victime ale abuzurilor sau neregulior din administraţia publică şi sistemul judiciar, în special pentru cetăţenii din grupurile vulnerabile.

 

  • Formarea a 150 de persoane care desfăţoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică, a specialiştilor în domeniul dreptului, precum şi a personalului din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar sau administraţia publică, pentru a lucra/a acorda asistenţă sau consiliere juridică persoanelor din grupurile vulnerabile.

 

  • Informarea, atât a cetăţenilor cât şi a persoanelor care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică şi a specialiştilor în domeniul dreptului, cu privire la asistenţa juridică disponibilă pentru cetăţeni, inclusiv cu privire la centrele nou deschise, în cadrul unei campanii de informare radio şi prin caravane în mediul rural, pe o perioadă de 6 luni.

 

  • Prevenirea abuzurilor şi a neregulilor din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin consolidarea metodelor alternative de soluţionare şi prevenire a litigiilor, în special recursul graţios şi recursul ierarhic, pe baza a trei modele de proceduri administrative de asistenţă şi soluţionare a plângerilor cetăţenilor cu privire la abuzuri şi nereguli.