Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Obiectiv general

Titlul proiectului:
„Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377

Parteneri în proiect:
Transparency International Romania I Asociaţia Română pentru Transparenţă implementează proiectul în parteneriat cu: Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului:
creşterea accesului la justiţie pentru cetaţenii, în special pentru cei aparţinând grupurilor vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de centre de documentare şi asistenţă.

Existenţa unor centre de asistenţă şi documentare permite, de asemenea, dezvoltarea capacitaţii profesioniştilor în domeniul dreptului de a-şi reprezenta interesele şi/sau clienţii în litigiile sau conflictele pe care le au cu autorităţile administraţiei publice sau cu instituţiile din sistemul judiciar.