Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Anunţ: Curs de limbaj mimico–gestual organizat la Cluj-Napoca

  

11/09/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea de-a doua sesiune  a cursului de limbaj mimico – gestual va fi organizată la Cluj-Napoca, în perioada 23 septembrie – 24 octombrie 2019.

Persoanele interesate pot trimite documentele necesare înscrierii până la data de 20 septembrie 2019, pe e-mail: office@transparency.org.ro .

Reaminitim că prima sesiune se desfăşoară la Bucureşti în perioada 17 septembrie – 18 octombrie 2019. Pentru sesiunea de la Bucureşti, înscrierile s-au încheiat.

Transparency International Romania oferă gratuit un Curs de limbaj mimico – gestual, nivel iniţiere, pentru 50 de specialişti în domeniul dreptului, personal din cadrul administraţiei publice şi sistemul judiciar, fiind vizate în special persoanele care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de a lucra cu grupurile vulnerabile.

Acest curs vine totodată în sprijinul autorităţilor publice centrale şi locale, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în legea 448/2006. Capitolul IV Accesibilitate din legea menţionată prevede la art.61: „În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, autorităţile publice au obligaţia:(…) f) să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

Cursul de limbaj mimico – gestual nivel iniţiere este organizat în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377.

 

Perioada şi locul de desfăşurare

 

Perioada

Locaţia

 

 

Sesiunea de la

CLUJ-NAPOCA

23-27 septembrie 2019

 

 

Universitatea

„Babeș – Bolyai”               din Cluj Napoca

 

30  septembrie 2019

2-4 octombrie 2019

7-11 octombrie 2019

14-15 octombrie 2019

21-24 octombrie 2019

 

 

Sesiunea de la

BUCUREŞTI

 

 

 

 

Sediul Transparency International Romania

17 – 20 septembrie 2019

01 – 04 octombrie 2019

17 – 18 octombrie 2019

 

 

Tematica

Tematica de curs include istoria surzilor, cultura persoanelor cu deficienţe auditive, planificarea si organizarea activităţilor, elemente de psihopedagogia deficienţelor de auz, legislaţie, codul etic al interpreţilor, limbajul dactil, limbajul mimico-gestual, gramatica limbajului mimico-gestual.

Prin acest curs de iniţiere în utilizarea limbajului mimico-gestual se are în vedere dezvoltarea unor competenţe transversale de lucru cu grupuri vulnerabile, în contextul foarte specific al asistenţei şi consilierii juridice.

Formatorul şi durata cursului

Sesiunile de formare vor fi susţinute de formatori acreditaţi din cadrul Asociației Naționale a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual.

Durata cursului este de 60 ore (10 ore teorie, 50 ore practica), împărţite pe parcursul a  cinci  săptămâni, perioadă în care sunt îmbinate tehnicile de interpretariat cu formarea de abilităţi în domeniul limbajului mimico-gestual.

Certificarea

La finalul perioadei de formare, va avea loc o evaluare a cursanţilor, în vederea emiterii de certificate recunoscute pentru ocupaţia de interpret limbaj mimico-gestual nivel iniţiere (cod COR 235202).

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi: Andreea Stefanica, asistent proiect; office@transparency.org.ro; tel: 0316.606.000.

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!