Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Prezentarea rezultatelor proiectului SIPOCA377

  

13/03/2020

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod proiect: SIPOCA377 se încheie la data de 15 martie 2020, cu rezultate peste așteptările estimate inițial. Transparency International Romania a implementat acest proiect în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Universitatea din Bucureşti, în perioada 15 iulie 2018 – 15 martie 2020. Obiectivul general al proiectului a urmărit creşterea accesului la justiţie pentru cetăţeni, în special din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de centre de documentare şi asistenţă. Printre rezultatele obțin ...

Ghid privind drepturile cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică şi sistemul judiciar

  

12/03/2020

În cadrul proiectului Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție, SIPOCA377 a fost realizat „Ghidul privind drepturile cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică şi sistemul judiciar”. Din cuprins: Îmbunătățirea cunoștințelor juridice ale cetățenilor privind procedurile juridice Utilizarea tehnologiilor „judiciare”on-line Nevoile speciale ale grupurilor vulnerabile Accesul la asistență juridică; dreptul la un avocat. Limite legale Plângerea prealabilă obligatorie Jurisdicţii speciale şi proceduri special de contestare Proceduri de contestare în materia asigurărilor sociale Proceduri de contestare în materie fiscal Modalități alternative de soluționare a litigiilor Accesul la instanţele de contencios administrative Proceduri de contestare în cazul unor încălcări ale drepturilor în ...

Studiu comparativ privind accesul la justiţie, la asistenţă şi consiliere juridică, căi alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a litigiilor administrative în state membre ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei

  

12/03/2020

Studiul comparativ privind accesul la justiţie, la asistenţă şi consiliere juridică, căi alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a litigiilor administrative în state membre ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei a fost elaborat în cadrul proiectului Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție. Din cuprins: Context general privind respectarea drepturilor fundamentale și a accesului la justiție Asistența publică judiciară Alte forme de asistență sau consiliere juridică oferite de stat pentru persoanele vulnerabile Forme de asistență sau consiliere juridică oferite de autoritățile publice locale pentru persoanele vulnerabile Forme de asistență sau consiliere juridică oferite de organizații private pentru persoanele vulnerabile Accesul la justiție și mijloacele alternative de soluționare a conflictelor Principalele căi alternative rezolvare a litigiilor. Ca ...

Studiu privind rezolvarea alternativă, pe cale administrativă, a litigiilor dintre cetățeni și administrația publică

  

12/03/2020

În cadrul proiectului Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție SIPOCA377 a fost elaborat „Studiul privind rezolvarea alternativă, pe cale administrativă, a litigiilor dintre cetățeni și administrația publică”. Din cuprins: Plângerile şi contestaţiile formulate de cetăţeni. Analiza juridică a legislaţiei doctrinare. Relația cetățenilor cu instituțiile administrației publice locale și cu serviciile deconcentrate ale administrației publice centrale Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Drept consfințit de Constituția României și de legile special Analiza jurisprudenței în materia plângerilor și procedurilor prealabile obligatorii pentru introducerea unei cereri în contencios administrative Bariere de acces la Curţile de contencios administrative Aspecte legislative legate de barierele de acces la curțile de contencios administra ...

Procedura privind raporturile dintre agentul constatator și persoanele implicate în acte de violență domestică

  

12/03/2020

Procedura privind raporturile dintre agentul constatator și persoanele implicate în acte de violență domestică, în vederea aplicării cât mai eficiente a procedurii administrative necontencioase cu privire la emiterea ordinului de protecție provizoriu. Procedura se dorește a fi un model de procedură de asistență și soluționare administrativă a plângerilor cetățenilor cu privire la abuzuri și nereguli pentru o autoritate a sistemului judiciar. Procedura aminitită a fost realizată de Transparency International România în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377. Tinând cont de faptul că în cadrul proiectului SIPOCA377 sunt vizate aspecte care urmăresc eficientizarea serviciilor de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție, în considerarea ...

Model de procedură pentru autoritățile din administrația publică locală

  

12/03/2020

Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile pentru organizarea aplicării şi punerea efectivă în executare a legii în toate domeniile vieţii sociale ale comunităţilor locale. Este foarte posibil ca în exercitarea atribuţiilor lor, autorităţile să încalce, cu bună ştiinţă ori din eroare, drepturi ale particularilor. În cazul în care persoanele vătămate se adresează autorităţii vinovate de încălcare, pentru o corectă soluţionare a plângerii trebuie cunoscute regulile procedurale de soluţionare a plângerii, dar şi legislaţia care guvernează fondul problemei. În acest scop a fost elaborate modelul de procedură pentru autoritățile din administrația publică locală, ca parte a procedurilor de asistență și soluționare administrativă a plângerilor cetățenilor cu privire la abuzuri și nereguli. Acest model îşi propune să ofere o sinteză a regulilor procedurale generale în legătură cu soluţionarea pl& ...

Procedura recomandărilor date de Avocatul Poporului ca modaliate de sprijinire a persoanelor în raporturile cu autoritățile administrative centrale

  

12/03/2020

Procedura recomandărilor date de Avocatul Poporului ca modaliate de sprijinire a persoanelor în raporturile cu autoritățile administrative centrale a fost realizată de Transparency International România în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377. Activitatea 7: Dezvoltarea modelelor de rezolvare alternativa a litigiilor administrative, prin dezvoltarea unor ghiduri si proceduri de soluționare a plângerilor administrative, recursurilor grațioase si ierarhice. Subactivitate 7.2: Elaborarea a 3 modele de proceduri de asistența si soluționare administrativa a plângerilor cetațenilor cu privire la abuzuri si nereguli. În elaborarea procedurii a fost ales ca model de analiză Avocatul Poporului având o dublă perspectivă. Pe de o parte, Avocatul Poporului este o instituţie publică centrală care urmăreşte &ici ...

Anunt important

  

19/12/2019

 

 

 

 

Vă informăm că în perioada 20 decembrie 2019 – 07 ianuarie 2020 sesizările şi/sau solicitările de audienţe către Centrele de asistenţă juridică vor putea fi realizate doar prin e-mail, la adresele menţionate pe site-ul proiectului, la secţiunea: Centre de asistenţă. De asemenea, rămâne în continuare la dispoziţia persoanelor interesate varianta de a depune sesizări prin intermediul platformei on-line disponibilă aici: http://www.acces-justitie.ro/raporteaza-abuz .

 

Vă mulţumim pentru înţelegere!


Anunţ: Curs de limbaj mimico–gestual organizat la Bucureşti

  

18/11/2019

În perioada 21 – 29 noiembrie 2019 se desfăşoară la Bucureşti un curs de limbaj mimico – gestual nivel iniţiere, în cadrul proiectului SIPOCA377. Transparency International Romania oferă gratuit acest curs pentru 50 de specialişti în domeniul dreptului, personal din cadrul administraţiei publice şi sistemul judiciar, fiind vizate în special persoanele care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de a lucra cu grupurile vulnerabile. Sesiunea vine totodată în sprijinul autorităţilor publice centrale şi locale, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în legea 448/2006. Capitolul IV Accesibilitate din legea menţionată prevede la art.61: „În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, autorităţile publice au obligaţia:(…) f) să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdoce ...

Caravană de informare în judeţul Timiş

  

16/11/2019

La începutul lunii octombrie, Caravana de informare dedicată persoanelor din mediul rural a avut întâlniri cu cetăţeni din cinci comune din judeţul Timiş.   Echipa de experţi din cadrul proiectului SIPOCA377 a avut programate sesiuni de informare în comunele: Cărpiniș, Fibiș, Izvin, Herneacova şi Stanciova. Principala activitate a constat în prezentarea de informaţii relevante despre proiectul SIPOCA377, cu accent pe centrele de asistenţă juridică disponibile pentru cetăţenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar.   De asemenea, au fost discutate teme precum: rolul centrelor de asistenţă juridică deschise în şase judeţe, prin proiectul SIPOCA377, mandatul de reprezentare al acestora; categoriile de persoane vulnerabile definite de lege.   Prin prezenţa în teritoriu, proiectul și-a propus să contribuie la creşterea gradului de conștientizare a asistenţei disponibile ...